mainCategories

TRÁI CÂY
VEGETABLES
SPICES
NUTS
500,00 US$ - 760,00 US$/Tấn
9.0 Tấn(Min. Order)
0,50 US$ - 1,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
0,70 US$ - 0,80 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 8,00 US$/Hộp
900.0 Hộp(Min. Order)
400,00 US$ - 500,00 US$/Tấn
10.0 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 2.000,00 US$/Tấn
10.0 Tấn(Min. Order)
400,00 US$ - 500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
400,00 US$ - 800,00 US$/Tấn
100.0 Tấn(Min. Order)
0,40 US$ - 0,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
0,70 US$ - 0,95 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
500,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
6,00 US$ - 7,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
6,00 US$ - 7,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
4,00 US$ - 5,00 US$/Kilogram
200.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 5,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 5,00 US$/Kilogram
15000.0 Kilogram(Min. Order)

LEE VUONG QUOC
LUCKY LEE
DENZEL VU
Le Quoc
ANNA PHAM
ANNA TRUONG
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.